Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Øyvind Elvsborg
Øyvind Elvsborg les mer

no_topic

Potensial for nullutslipp

Strategigruppen Energi21s råd til Åslaug Haga er at Norge bør bli tilnærmet nullutslippsland.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Strategigruppen Energi21 foreslår fem områder der Norge bør prioritere forskning og utvikling på energisektoren. Blant de fem områdene er energieffektivisering, mer klimavennlig kraft, og økt og bedre utnyttelse av bioressurser.

I tillegg vil gruppen ha.et energisystem for fremtidens behov og styrke kunnskapsgrunnlaget på flere sentrale områder.

– Energi21 mener at Norge har naturressurser, kompetansemiljøer og samfunnsmessige forutsetninger til å ble et samfunn med tilnærmet nullutslipp og en stor eksportør av klimavennlig kraft til Europa, sier lederen for strategigruppen, Sverre Gotaas, i en pressemelding.

Han mener også at Norge kan bli et godt hjemland for verdensledende energi- og teknologibedrifter innen solenergi, maritim vindkraft og CO2-håndtering.

Forslagene er foreløpige. Den endelige rapporten legges fram 5. februar 2008.

Energi21 ble satt ned av olje- og energiministeren vinteren 2007. Formålet er å etablere en bred og samlende forsknings- og utviklingsstrategi for energisektoren som råd til ministeren. Strategigruppen har 16 medlemmer fra næringsliv, forskning og myndigheter.