Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Illustrasjonsfoto. Upstream
Illustrasjonsfoto. Upstream les mer

no_topic

- Enorme mengder olje og gass

Amerikanske geologer har vurdert oljeforekomstene i nordområdene.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

De utvinnbare oljeforekomstene nord for polarsirkelen vil dekke nærmere tre års forbruk i verden, slår amerikanske geologer fast.

U.S. Geological Survey (USGS) anslår at det kan utvinnes 90 milliarder fat olje i nordområdene, i tillegg til enorme mengder naturgass og flytende naturgass.

– Dette utgjør rundt 22 prosent av verdens uoppdagede, men teknisk utvinnbare ressurser, konkluderer de amerikanske geologene.

Med dagens etterspørsel på rundt 86,4 millioner fat om dagen, vil oljeforekomstene i Arktis dermed dekke nærmere tre års forbruk.

Les også: - Oljebransjen driver ønsketenkning

Offshore
13 prosent av verdens uoppdagede olje, 30 prosent av den uoppdagede naturgassen og 20 prosent av den uoppdagede flytende naturgassen antas å ligge skjult nord for polarsirkelen i USA, Russland, Canada, Norge, Sverige og Grønland.

84 prosent av forekomstene befinner seg til havs, og bare i Alaska kan det trolig hentes ut 30 milliarder fat olje, anslår USGS.

President George W. Bush opphevet nylig et 17 år gammelt amerikansk forbud mot oljeutvinning til havs, i håp om at dette skal bidra til å få ned den rekordhøye oljeprisen i verden.

Alaska
– Alaska framstår akkurat nå som det mest åpenbare stedet å lete etter olje i Arktis, sier geologen Donald Gautier i USGS.

Mesteparten av naturgassen i nord, anslagsvis 70 prosent, antas å være i Vest-Sibir og den russiske delen av Barentshavet, samt i Alaska.

Les også: Kamp om Arktis

Med utvinnbare ressurser mener USGS forekomster som kan hentes opp med dagens teknologi, men uten å ta andre økonomiske hensyn.

Oljeselskapene har alt gjort over 400 olje- og gassfunn nord for polarsirkelen, og disse antas å inneholde rundt 40 milliarder fat olje og store gassforekomster.

– Arktis, særlig offshore, er likevel stort sett uoppdaget når det gjelder petroleum, konkluderer USGS.

Isen smelter
Nordområdene blir stadig mer tilgjengelig, takket være issmelting som følge av global oppvarming. Motstanden mot storstilt utvinning av olje og gass i de sårbare nordområdene er likevel stor hos mange.

– Før vi kan fatte beslutninger om framtidig bruk av olje og gass, og relaterte beslutninger om å forsvare truede arter, lokalsamfunn og planetens helse, har vi behov for informasjon om hva som finnes der, sier direktør Mark Myers i USGS.

– Vi gjør nå vår vurdering tilgjengelig for alle, slik at verdenssamfunnet kan fatte disse vanskelige beslutningene, sier Myers.