Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Tarjei Huse, Natur og Ungdom/Scanpix
Tarjei Huse, Natur og Ungdom/Scanpix les mer

no_topic

Norsk-russisk samarbeid i Barentshavet

Starter felles innsamling av seismikk i Barentshavet og området rundt Svalbard.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Oljedirektoratet, OD, Universitetet i Oslo og et russisk geologisk institutt, GIN RAS, skal sette i gang et kartleggingstokt i Barentshavet denne måneden.

I denne forbindelse har OD tildelt en kontrakt til det russiske forskningssipet Akademik Nikolay Strakhov, som skal undersøke geologiske forekomster og muligheter for olje- og gassforekomster i Barentshavet generelt og farvannene rundt Svalbard.

Letesjef i OD, Sissel Eriksen sier til DN Energi at OD har samarbeidet med Russland over tid, og at dette er en fortsettelse av dette samarbeidet.

Kartlegger, leter ikke
- OD har ansvaret for å kartlegge uoppdagede ressurser på norsk sokkel, og dette blir gjort for å styrke vårt kunnskapsgrunnlag, sier hun.

I kontrakten OD har undertegnet med GIN RAS, står det at noe av formålet med undersøkelsen er å se om ulike geologiske forandringer har gjort at hydrokarboner kan ha lekket ut over tid. Men Eriksen sier at de nå primært skal kartlegge denne delen av sokkelen, ikke lete etter olje og gass:

- Vi leter ikke etter hydrokarboner nå, for dette er så jomfruelig område at vi konsentrerer oss om den geologiske utviklingen, sier hun.

Eriksen bekrefter at denne undersøkelsen ikke omfatter den omdiskuterte sonen i Barentshavet, der Norge og Russland ikke har blitt enige om noen faste grenser.

- Hva er reservepotensialet i Barentshavet?

- Der henviser jeg til de anslagene vi før har gjort, sier Eriksen.

OD har tidligere anslått at en tredel av norges uoppdagede ressurser befinner seg i Barentshavet.

- Vi leter ikke
Eriksen er opptatt av å presisere at dette er et vitenskapelig samarbeid, ikke oljeleting:

- Vi kartlegger disse områdene, vi leter ikke etter hydrokarboner. Dette er en vitenskapelig undersøkelse og alle data vil bli publisert. Oljedirektoratet har mest kunnskap om undergrunnen offshore, og derfor er det vi som står for dette arbeidet. Vi er ute etter å tette våre kunnskapshull i områdene mellom Spitsbergen mot Frantz Josefs land og Novaja Semlja. Vi samler inn geofysiske data for hvordan nordlige del av Barentshavet inklusive Frantz Josefs land har blitt hevet og erodert gjennom geologisk tid, presiserer Eriksen.

Norsk oljeleting foregår nå i den sørlige delen av Barentshavet, men dersom OD får bedre forståelse av nordområdene i Barentshavet, vil det hjelpe forståelsen av den sørlige delen av Barentshavet, der man leter etter hydrokarboner.

De usikre nordområdene
Bergensfirmaet Odin Petroleum som består av eksperter innen geologi og reservoarteknologi, mener de store funnmulighetene på norsk sokkel befinner seg i nordområdene, og er dermed enige med ODs vurdering.

Seniorgeolog Hans B. Helle i Odin Petroleum sa tidligere i år til DN Energi at Barentshavet er spesielt interessant fordi det er lite utforsket, og fordi det finnes endel strukturer her som kan inneholde store mengder hydrokarboner. Også han sa at det store usikkerhetsmomentet ved Barentshavet er faren for at reservene strukturene indikerer, kan ha lekket ut av området.