Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Sigbjørn Sandsmark
Sigbjørn Sandsmark les mer

no_topic

- Pengebruken får konsekvenser

Dagens oljepengebruk er ikke bærekraftig, mener Høyres Jan Tore Sanner.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Til neste år planlegger Jens Stoltenberg og hans regjering å bruke 148,5 milliarder oljepenger. Til sammenligning venter regjeringen at de totale oljeinntektene blir på 220 milliarder kroner.

- Den økonomiske politikken er ikke bærekraftig. I perspektivmeldingen som Stortinget behandlet våren 2009, fremkom det at det skulle innfases rundt 500 milliarder oljekroner ekstra i norsk økonomi de neste ti år. Med oljepengebruken regjeringen har lagt opp til for 2010, er handlingsrommet langt på vei brukt opp frem til 2018, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner og forklarer hva det innebærer:

- Oljepengebruken kan med andre ord ikke økes fra dagens nivå på 8 år dersom man skal tilbake til 4-prosentgrensen.

Les sakene fra søndag:
- Bruker langt mer enn forutsatt
Feilberegning åpnet milliardflommen

mange år. Ikke bare finansuroen preger oljeindustrien,
også Stoltenberg-regjeringens politikk begynner å
gjøre store utslag.

DN.no vil i en serie artikler se nærmere på blant annet
den fallende oljeproduksjonen, tomme ordrebøker,
vilkårene regjeringen gir oljeselskapene, utsiktene til
nye leteområder og bruken av oljepengene.


Olje-Norge i krise

Norsk oljeindustri opplever den alvorligste krisen  

Problem og tøffe valg
Dagens høye bruk av oljeformuen får konsekvenser for kommende generasjoner. Sanner er opptatt av at oljeinntektene må forvaltes til beste for flere generasjoner. Da kan ikke dagens oljepengebruk fortsette, mener han.

- Nasjonalbudsjettet viser også en økende ubalanse i generasjonsregnskapet. Neste generasjon vil derfor stå overfor langt tøffere valg enn dagens politikere. De må velge mellom langt høyere skatter eller redusert velferd, sier han.

- Jeg mener at oljepengebruken må reduseres for å ivareta hensynet til morgendagens skattebetalere og morgendagens pensjonister, og til konkurranseutsatt sektor. I tillegg er det nødvendig med en fornyet debatt om hva oljepengene skal brukes til. Etter Høyres syn må vi vende tilbake til utgangspunktet nemlig at pengene skal investeres i kunnskap, infrastruktur og lavere skatt for bedrifter og arbeidstakere. I tillegg bør det åpnes for investeringer og bedre rammevilkår for miljøteknologi, sier han.

- Over styr
Som DN.no skrev søndag, har politikerne innfaset bruken av oljepenger i et langt større tempo enn planen egentlig var da handlingsregelen ble laget. Sanner mener at handlingsregelen likevel har livets rett.

- Handlingsregelen er ikke ideell, men alternativet er mye verre, sier han.

- Sett i et større perspektiv er det imponerende at flertallet på stortinget makter å balansere velgernes krav om å bruke mer penger mot en vurdering av hva økonomien tåler og hensynet til morgendagens velferd, sier Sanner og minner om at landets enorme oljeverdier plasserer oss i gruppe med land hvor forvaltningen av rikdommen ofte går over styr.

- Få, om noen land, som har kommet raskt til stor rikdom har klart å forvalte denne, sier Sanner.

Les også: Feilberegning åpnet milliardflommen