Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Einar Stamnes
Einar Stamnes les mer

Overrasket over gassutsikter

Olje- og energiministeren mener naturgass er fremtiden og tror ikke på et overmettet gassmarked.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen holdt mandag åpningsinnlegget på den norske lanseringen av World Energy Outlook, som tar for seg verdens energimarkeder mot 2035. Lanseringen fant sted på Statoils Høstkonferanse, som ble holdt på Det Norske Teater i Oslo.

Uenighet om gassmarkedet fremover
Olje-og energiministeren var ikke enig med IEAs utsikter fremover, der man ser for seg et overmettet gassmarked.

Det internasjonale energibyrået (IEA) ser for seg at situasjonen med et overmettet marked , forårsaket av nedgangstider og økt tilførsel av skifergass og LNG, vil fortsette ut neste år. Man vil så etter 2011 se en svak og gradvis bedring i markedssituasjonen for gass. Les hovedpunktene i rapporten her .

-Jeg er overrasket av å høre at IEA ser for seg et overmettet gassmarked de neste ti årene. Dette er det motsatte av det budskapet jeg får fra industrien og andre markedsanalytikere som mener at mye av gassoverskuddet allerede er borte, sa Riis-Johansen..

-Naturgass er løsningen
Ministeren begynte sitt innlegg med å minne om bekymringerne rundt en manglende bindende klimaavtale I verden og utsiktene for en kraftig temperaturøkning:

-Det er en økende bekymring for at man ikke vil nå en global bindende avtale som er sterk nok til å nå to-graders målet, sa Riis- Johansen under innledningsforedraget.

I fremtiden trenger verden mer energi, renere energi og sikre energiressurser. Naturgass oppfyller alle disse kravene mener Terje Riis-Johansen

Naturgass-reklame
Olje-og energiminsuiteren fikk klart frem Norges agenda: Naturgass er renere enn kull.

-Kull er billig og energieffektivt, men utslippene fra naturgass er betydelig mindre enn kull, ved kraftproduksjon er utslippene opp til 70 prosent mindre fra gass enn fra kull, sa Riis-Johansen.

-Naturgass som backup
For de fleste land ses naturgass som en naturlig bro mellom dagens kull-baserte økonomi til et lavutslipps-samfunn mener ministeren og kom med et eksempel på gassbehovet i Europa.

- Gasskraft er en god backup i land som ikke har vannkraft. Sist vinter opplevde Europa lange perioder med sprengkulde, men uten vind. Ved en økende andel fornybar energi, kan naturgassen også være til nytte i perioder uten nok vind eller sollys, sa ministeren.

Olje- og energidepartementets budskap var at Norge har en rolle som gasseksportør i mange år fremover:

-Naturgassproduksjonen i I Norge har vokst jevnt og trutt I tyve år. I dag er det bare Russland som eksporterer mer gass enn Norge.Det er fremdeles potensiale på norsk sokkel. Bare 20 prosent av de totale gassressursene har blitt produsert og store deler av sokkelen har ennå ikke blitt utforsket. Norge har både ressursene og infrastrukturen til å være en betydelig gasseksportør i svært lang tid, sa Riis-Johansen.