Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Thomas T. Kleiven
Thomas T. Kleiven les mer

- Historisk mulighet for gass

Gassindustrien kan stå foran en storhetstid, mener IEA.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

IEA offentliggjorde igår rapporten ”Are we entering a golden age of gas?”. Den handler om nye forekomster av gass over hele verden relativt sett billigere gass enn olje og reduserte co2-ustlipp. Men konklusjonene er ikke klare.

- Gassindustrien står overfor en historisk mulighet, men skal vi virkelig få gyldne tider for gass, så må industrien innføre gyldne standarder for skifergass, sier Fatih Birol, sjeføkonom i IEA.

I det legger han både nye, strengere regler for produksjonen og at de ulike gasselskapene alltid må benytte den beste tilgjengelige teknologien. Reglene for produksjon må sikre reduksjon av vannforbruket, rensing av vannet som brukes og bedre håndtering av kjemikalier. Birol understreker at det er mulig med dagens teknologier.

En klimaløsning?
Gassindustrien som er sterkt representert på gasskonferansen i Oslo tirsdag taler varmt for gass som en klimaløsning. Når gasstilhengerne regner er en overgang fra kull til gass i EU alt som skal til for å nå målet om å kutte 20 prosent av utslippene innen 2020. Men IEAs regnestykke for den globale situasjonen, viser at det ikke er fullt så rosenrødt.

Dessverre tar ikke gass bare andeler fra kullkraft, men også fra atomkraft og fornybar, forklarer Birol. Atomkraft er som kjent helt ren når målestokken er CO2-ustlipp, men etter katastrofen i Japan, er populariteten dalende. I tillegg vil gassprisen falle som følge av økt produksjon, og det vil føre til et økt forbruk som øker utslippene.

- Den økningen av gass vi ser i scenarioet ”a golden age of gas” er ikke alene nok til å nærme seg 2-gradersmålet for verden. Vi vil ende på 3,5 grader, slik vi ser det, sier Birol.

Kinas planer avgjør
Scenarioet med økt bruk av gass legger til grunn en økning på to prosent årlig når veksten i det samlede energiforbruket ligger på 1,2 prosent. Kina står for en stor del av veksten.

En av de fremste driverne bak den ventede veksten i Kina er renere luft i byene.

- Kina har ambisiøse planer om å gå over til gass for å fjerne lokal forurensing i byene. Og Kina pleier å nå planene de setter, sier IEA.

Selv med denne veksten vil Kinas gassforbruk per innbygger ligge langt under gjennomsnittet i resten av verden, så det er fortsatt mye å gå på.

Ettersom det er store forekomster av gass mange steder i verden, særlig etter oppblomstringen av skifergass, øker forsyningssikkerheten.

- Og det er svært gode nyheter for mange nasjoner som er bekymret for energiforsyningen, sier Birol.

Gass kan trolig renses i fremtiden med teknologien som blant annet er under utvikling på Mongstad, men Birol tør ikke anslå når prisen på karbonfansgt- og lagring er nede på et håndterbart nivå.Gassrapporten fra IEA:

IEA mener den globale bruken av gass skal dobles innen 2035, og da stå for en fjerdedel av verdens energiforbruk.40 prosent av denne økningen kommer fra ukonvensjonelle gasskilder som skifergass. USA og Kina har de fleste kjente kildene til slik gass.Kina vil stå for 30 prosent av økningen i etterspørselen, og det er ventet at de blir en kunde av både russisk gass over land og LNG-gass fra Australia.IEA mener transporten av gass som LNG kommer til å vokse sterkt, til tross for at USA nå er selvforsynte. De nye kundene er i Asia, og den største produsenten blir Australia, mener IEA.IEA mener høye oljepriser og lavere gasspriser vil fremskynde utviklingen av flere gassdrevne biler.