Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Jus

Lime-saken koster 100 mill.

Politiet håper å inndra 103 millioner fra toppene i Lime-kjeden. Bare etter­forskningen og rettergangen er i ferd med å passere 100 millioner kroner.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Når Lime-saken går for Oslo tingrett, står aktor Geir Evanger og medaktor nærmest alene mot 26 av landets fremste forsvarsadvokater. Bak seg har de imidlertid et apparat som blant annet følger saken på videolink fra lokalene til Kripos, og også et betydelig etterforskningsapparat.

Tall DN har innhentet (se grafikk) viser at politidistriktet som ledet etterforskningen, Romerike politidistrikt, alene vil ha brukt 70 millioner kroner før rettssaken er over. I tillegg kommer regningen for forsvarere og bistandsadvokater. Mens saken ennå var i en oppstartsfase, hadde domstolene utbetalt 16 millioner kroner til advokater. Hver rettsuke koster over en million kroner i forsvarerhonorar. Totalkostnaden med Lime-saken er med andre ord i ferd med å overstige 100 millioner kroner.

– Jeg tror saken vil komme opp i hundremillionersklassen. Det er ikke utenkelig at den også vil komme opp for lagmannsretten, sier aktor Geir Evanger.

Tolker for seks millioner

Etter anslaget mot kjeden høsten 2014, ble 53 personer i en lengre periode satt på etterforskningen som ble koordinert fra Lillestrøm. Et titall personer i varetekt, seks millioner i tolkeutgifter og etterforskningsskritt i land som Pakistan har bidratt til å trekke opp politiets kostnader.

– Etterforskning av aktører som benytter legale virksomheter for å skjule ulike former for arbeidsmarkedskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet er krevende, også ressursmessig. Dette er et område det offentlige ikke har fulgt godt nok opp, og som vi ikke kan tillate oss å ikke ta tak i, sier Bjørn Vandvik, som var politimester i Romerike frem til etableringen av nye Øst politidistrikt.

Kostnadene med Lime-saken er allerede i ferd med å overstige de 103 millioner kronene som er begjært i inndragning?

– Det blir feil å ha en slik tilnærming. Samfunnsskadelig konkurransevridning og utnyttelse av sårbare personer vil dessuten være vanskelig å tallfeste, sier Vandvik.

Møterom syv hos advokatfirmaet Elden er reservert Lime-saken. I det avlåste rommet har hovedtiltaltes forsvarere Karen Forbrigd og Mette-Julie Sundby innredet et arbeidsrom med portretter av nøkkelpersoner på veggen.

I rommet finnes titalls hyllemeter med dokumenter. 95.000 sider med etterforskningsmateriale har forsvarerne mottatt så langt.

– Dette er en del av dokumentene, sier Forbrigd.

Elden-advokaten har aldri vært med på noe lignende som det hun nå opplever som forsvarer for hovedtiltalte Sajjad Hussain (38). På de mest hektiske dagene slukkes ikke lyset før i 23-tiden.

– Det er absolutt den største dokumentmengden jeg har vært borti i en sak, sier Forbrigd, som har 25 år bak seg som politiadvokat, dommerfullmektig og forsvarsadvokat.

Oversetter urdu

I sitt innledningsforedrag var Forbrigd kritisk til flere sider ved etterforskningen, deriblant dokumentmengden. Hun hevder det er vanskelig å gjøre en god forsvarerjobb.

– Hvis vi hadde lest dokumenter hver eneste dag gjennom 1,5 år – og brukt både julaften, nyttårsaften og påske – ville vi måtte lest 164 sider hver dag, sa hun oppgitt.

8500 sider med utskrifter av telefonavlytting som er oversatt fra panjabi og urdu er blant dokumentene som må tråles.

Tidspresset er så stort at blant annet privatforbruksanalysene først blir oversendt forsvarerne under selve rettssaken. Forsvarerne må med andre ord sette seg inn i bakgrunnen for anklagene, parallelt med at de fører saken for retten.

– Det sier seg selv at vi har ikke mulighet til å sette oss inn i alle dokumentene når dokumentene kommer så sent i saken.

I likhet med politiet har advokatfirmaet Elden opprettet et «back office» til mer begrensede oppgaver.

Største straffesak

Aktor Geir Evanger mener dokumentmengden bør være overkommelig.

– Det er snakk om mange saksdokumenter, men langt fra alle er like relevante, slik at dokumentmengden i seg selv er overkommelig.

Han legger ikke skjul på at det er en omfattende jobb å gjennomgå alt av beslag.

– Som straffesak vil jeg gå så langt som å si at dette er den største. Vi har ikke en enkeltepisode, men mange kompliserende sammenhenger.

 

Romerike tok regningen

Oslo: Mesteparten av politiets kostnader dekkes inn av det lokale politidistriktet.

Selv om bare et fåtall av de tiltalte er hjemmehørende på Romerike, tok politidistriktet det meste over den ordinære driften.

Tidligere politimester på Romerike Bjørn Vandvik sier at etterforskningen merkes for de ansatte.
Bare 14 av de 70 millionene etterforskningen kostet ble gitt som ekstratilskudd fra politiets samordningsorgan, noe som tilsvarer hver femte krone.

– Det er klart at en slik etterforskning merkes for de ansatte, men vi har likevel levert god polititjeneste for publikum i Romerike, sier Bjørn Vandvik som inntil nylig var politimester på Romerike.

Kostnadene til lønn er imidlertid utgifter som politiet uansett hadde hatt.

Flere andre politidistrikter, statsadvokaten, særorganer som Kripos og Økokrim samt kontrollorganer som Nav og Skatt øst dekker sine egne faste lønnskostnader. Disse kostnadene inngår ikke i regnestykket.

Les hele avisen

Finans Lime-saken Lime Minipris as Finans Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.