Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Reklame- og kommunikasjonsskolen Westerdals, Oslo. Foto: Fredrik Solstad
Reklame- og kommunikasjonsskolen Westerdals, Oslo. Foto: Fredrik Solstad les mer

Utdanning

Krever tilbakebetaling fra Westerdals

Kunnskapsdepartementet varsler millionkrav mot Westerdals og anmelder uberettiget statstilskudd til Økokrim.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Kunnskapsdepartementet varsler krav om tilbakebetaling av 28 millioner kroner fra Westerdals og anmelder uberettiget statstilskudd til Økokrim, ifølge en melding tirsdag.

Departementet skriver at Westerdals School of Communication i perioden mellom 2002 og 2012 fikk statstilskudd for et opplæringstilbud i film og tv uten at den hadde godkjenning for dette.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har høstet kritikk for unnvikende svar om Westerdals. Nå krever han tilbakebetaling og anmelder skolen til Økokrim. Foto: Ida von Hanno Bast

Saken ble avdekket i en DN-dokumentar ifjor høst:

Bakgrunn: Slik hentet skolebaronene ut 100 mill. tross utbytteforbud

Kan ha utbetalt 70 mill. for mye til Westerdals-elever

Anthon B Nilsen tilbakefører penger til Westerdals

Dette er saken

Westerdals Oslo ACT ble opprettet i 2014 da tre privatskoler fusjonerte: Westerdals school of communications (WSoC), NITH og NISS.

Skolen eies av konsernet Anthon B Nilsen, som eies av Peder og Nicolai Løvenskiold og Reidar og Gunnar Holsts legat.

DN fortalte høsten 2015 om hvordan skolens eiere tok ut over 100 millioner kroner fra skolene i forbindelse med fusjonen, til tross for forbud mot utbytte.

DN har tidligere skrevet at skolen kan ha fått 30–35 millioner kroner for mye til film- og tv-linjen som manglet godkjennelse. I tillegg kan film- og tv-elevene ha fått opp mot 70 millioner kroner fra Lånekassen som de ikke hadde rett på.

Uten godkjente læreplaner har ikke skolen rett på statsstøtte til å drive studiet og elevene har ikke rett på Lånekassen-støtte.

Nå har skolen avdekket at flere studier ble drevet uten godkjennelse, der elevene ble rapportert som elever ved godkjente linjer og dermed utløste statsstøtte.

Vis mer
− Vi ser svært alvorlig på dette. Skolen har gitt uriktige opplysninger til både Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Lånekassen, og har på feil grunnlag fått utbetalt statsstøtte for studentene på film og tv. Det er disse pengene vi nå varsler at vi vil kreve tilbakebetalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i meldingen.

Kravet kan vokse

Kravet fra departementet kan dessuten ende opp med å bli høyere enn 28 millioner kroner.

Som DN skrev før påske har skolen gransket seg selv og avdekket uregelmessigheter over flere år og ved flere linjer enn film- og tv-linjen.

Ved å rapportere feil til myndighetene har skolen fått statsstøtte til å drive ytterligere to studier som ikke hadde godkjennelse.

Dette gjelder påbyggingsstudiene i eksponeringsdesign (Studio 3D) og «scenografi og event». Skolen mottok statsstøtte fordi elevene ved disse linjene ble rapportert som elever ved den godkjente art direction-linjen.

Les også: Drev flere linjer uten godkjennelse

Departementet er i gang med vurderinger av om Westerdals har mottatt uberettiget statsstøtte for elevene ved disse linjene også.

– Vi jobber videre for å avklare hvor mange elever dette gjelder, og vi vurderer om det er grunnlag for ytterligere krav til skolen om å tilbakebetale statsstøtte, sier Røe Isaksen.

Etter en helhetlig vurdering har statsråden besluttet å anmelde forholdene.

− Samlet sett er dette så alvorlig at vi anmelder forholdene til Økokrim. Vi har allerede en dialog med Økokrim, og vil gi dem alt materiale vi har i saken, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsdepartementet klandrer ikke elevene som har fått utdanningsstøtte på de aktuelle linjene fra Lånekassen, og mener disse har vært i «god tro».

Eierne «registrerer» krav

Kommunikasjonsdirektør Trond Andresen i eierselskapet Anthon B Nilsen sier det er ledelsen ved den nåværende høyskolen Westerdals Oslo ACT som behandler sakene som blir avdekket ved den tidligere Westerdals School of Communication.

– Vi har en dialog med skolens ledelse i alle saker som angår oss som eiere. I denne saken vil vi legge til grunn at skolen vurderer denne foreløpige beslutningen fra KD og konsulterer oss som eiere hvis de ønsker det. Så får vi ta det derfra, sier Andresen til DN.

I tillegg til at departementet krever millioner tilbakebetalt forbereder skolen seg på krav fra tidligere elever.

Daværende Westerdals School of Communication tok høyere skolepenger fra elevene enn regelverket tillot i årene 2002 til 2012. Dette har kommet frem i Kunnskapsdepartementets granskning av skolen. Ifølge DNs overslag kan skolen ha fått 70 millioner kroner for mye fra elevene.

Les også: Elevene vil kreve tilbake penger

På spørsmål om hvordan eierne forholder seg til kravet fra staten, og mulige krav fra elevene, svarer Andresen:

– Vi registrerer at vi har fått krav fra departementet og vi registrerer at skolen har fått henvendelser fra elever. Det vi har fått fra departementet er en foreløpig beslutning. Den vil vi studere. Det skolen har fått fra elever vil skolen vurdere. Så må vi se hvilke beslutninger vi treffer, sier Andresen.

Ledelsen vil samarbeide

Ledelsen ved den nåværende Westerdals Oslo ACT skriver i en pressemelding at den ble kjent med kravet og anmeldelsen tirsdag formiddag.

Rektor Tine Widerøe (t.v.) og studiedirektør Kristin Arnesen ved Westerdals Oslo ACT sier de vil samarbeide med Kunnskapsdepartementet og Økokrim. Foto: Elin Høyland
«Den nye ledelsen er opptatt av å samarbeide med Kunnskapsdepartementet og Økokrim i den videre prosessen» skriver skolen i pressemeldingen.

Tine Widerøe overtok som rektor ved skolen 1. mars. Under en uke senere var hun på møte hos Kunnskapsdepartementet om de ulovlig høye skolepengene og de to nye linjene som ble drevet uten godkjennelse.

«Den nye ledelsen ved Westerdals Oslo ACT har vært opptatt av å finne ut av de aktuelle forholdene og har foretatt en intern gjennomgang av driften ved WSoC i den aktuelle perioden. Resultatene fra den interne gjennomgangen har blitt delt med Kunnskapsdepartementet, presse og øvrige interessenter.» heter det i meldingen.

Egenkapital i fare

DN avdekket ifjor høst at skolens eiere, konsernet Anthon B Nilsen, i 2013 tok ut over 100 millioner kroner fra privatskolene som fusjonerte til å bli Westerdals Oslo ACT, til tross for strenge regler og forbud mot å ta utbytte.

Les dokumentaren her: Slik hentet skolebaronene ut 100 mill. tross utbytteforbud (DN+)

Etter krav fra studenter og ansatte ved Westerdals Oslo ACT valgte Anthon B Nilsen å tilbakeføre pengene til skolen. Kunnskapsdepartementet har bedt om garantier for at den opptjente egenkapitalen skal komme studentene til gode, slik loven sier.

– Størrelsen på egenkapitalen fremover vil henge sammen med eventuelle konsekvenser av det vi nå har funnet ut, sa nyansatt rektor Tine Widerøe til DN da de nye sakene ble kjent før påske.

Les også: Ber ingeniører snu ryggen til oljebransjen

Saudi-Arabia har mistet viktige markedsandeler i oljemarkedet  

Shell vurderer salg i Nordsjøen  

Se DNtv:


Næringsliv Westerdals Kunnskapsdepartementet Anthon B. Nilsen Nicolai Løvenskiold Peder Løvenskiold Utdanning
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.