Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Familiebedrift:
På Aass Bryggeri i Drammen ønsker eierne å ikke ta ut ubytte, men å investere i utvikling. Formuesskatten legger imidlertid en demper på inveseringslysten, forteller aksjonær Christian Aass. Gunnar Bløndal les mer

Samfunn

Familiebedriften Aass Bryggeri: - Vi tar ut utbytte kun for å betale formuesskatt

Høyre har problemer med å finne eksempler på hvem som rammes av formuesskatten, og mener åsaken er frykt for å henges ut i mediene. Men på Aass Bryggeri i Drammen er ikke eierne redde for å innrømme at skatten ødelegger for dem.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Tirsdag ble det kjent at Høyre i neste fireårsperiode vil trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget og redusere satsen.

Statsminister Jens Stoltenberg mener Høyre burde hatt langt flere bedrifter og privatpersoner å vise til hvis formuesskatten hadde vært til så stor skade. Høyres nestleder Jan Tore Sanner bekrefter at partiet har problemer med å finne eksempler på hvem som rammes.

Årsaken er ifølge Sanner frykt for å henges ut i avisene.

- Jeg treffer eiere og ledere av små og mellomstore bedrifter ukentlig. De tar opp mange problemstillinger, men formuesskatten er en av dem. Men mange vegrer seg for å stå frem fordi det medfører at de henges ut i avisene. Det er ikke alle som ønsker å stå frem med sine bekymringer, sier Sanner til Dagens Næringsliv torsdag.

Dette er saken  • Tirsdag la Høyre frem sin løsning på hvordan formuesskatten skal trappes ned de neste fire årene hvis Høyre kommer i regjering.
  • Høyre hever bunnfradraget fra dagens nivå på 870.000 kroner til 20–25 millioner kroner. I tillegg reduseres skattesatsen fra 1,1 til 0,5 prosent.
  • Ifølge beregninger gjort av SSB, vil landets 500 rikeste, etter netto formue, med Høyres forslag få en gjennomsnittlig årlig skattelette på 3,1 millioner kroner. Gjennomsnittlig skattelette for de 1000 rikeste, vil bli omtrent to millioner kroner. Tallene er ikke korrigert for en gradvis oppjustering av verdsettelsen av næringseiendom, som Høyre også vil innføre.


Kilde: Dagens Næringsliv

Flere selskaper DN.no har vært i kontakt med denne uken kan imidlertid bekrefte at formuesskatten forhindrer dem fra å investere i andre ting som kan skape vekst.

På Aass Bryggeri i Drammen - som har omtrent 100 aksjonærer, blant annet fordelt på syv familiegrener - tas det ut utbytte utelukkende for å betale formuesskatt. Det opplyser aksjonær og teknisk leder i selskapet Christian Aass. Skatten legger således en demper på investeringslysten, forteller han.

- Vi ønsker å holde mest mulig i firmaet til nye investeringer, og en fjerning av formuesskatten vil derfor å mye å si for oss. Det ville bety at vi kan investere mer i norske arbeidsplasser. Dette er investeringer i en i utgangspunktet marginpresset bransje, sier Aass til DN.no.

Olav Hindahl Selvaag i Selvaag-Gruppen. Her på NHOs årskonferanse i starten av året.

- Større muskler og bedre likviditet
Da Høyres nestleder Jan Tore Sanner i starten av uken la frem skatteforslaget sammen med Erna Solberg, understreket han at partiet nettopp har vært opptatt av at eiere av små- og mellomstore bedrifter skal kunne ta ut mindre utbytte og sørge for større investeringer i norske arbeidsplasser.

Eier og styreleder Olav Hindahl Selvaag i Selvaag-Gruppen sitter i NHOs eierforum og mener Høyre treffer blink med sine argumenter.

- Formuesskatten er svært ugunstig for små selskaper med mindre gode resultater og likviditet. Vi har sett eksempler på at det betyr kroken på døren for selskaper som egentlig burde være levedyktige. Formuesskatten er også gründerfiendtlig. Nystartete selskaper beskattes fordi de skaper verdier, selv om disse ikke har gitt inntekter. Et eksempel er teknologibedrifter. De har tunge investeringskostnader tidlig, mens inntektene først kommer senere, skriver Selvaag i en e-post til DN.no.

Ifølge Selvaag vil en fjerning av formuesskatten bety mye for byggkjempen.

- Vi har ikke finregnet på hva dette vil ha å si for oss, men generelt vil det bety at vi får større muskler og bedre likviditet slik at vi kan skape flere arbeidsplasser og investere mer. Vi eier for eksempel en stor del av Selvaag Bolig som er børsnotert. Her vil vi kunne investert mer i tomtekjøp og boligutvikling, skriver Selvaag.

Utenlandske konkurrenter
Generelt mener Selvaag det er en stor utfordring at formuesskatten tapper virksomheter for kapital for å betale formuesskatt.

- Det er svært uheldig, særlig i år med dårlige resultater. Dette er kapital som kunne ha vært brukt til vekst og investeringer. Utenlandske selskaper har ikke denne belastningen, noe som gir dem et stort fortrinn i konkurranse med norske eiere, skriver Selvaag.

Dette har aksjonærene i Aass byggerier fått merke på kroppen. Familiebedriften har mange utenlandske konkurrenter som er fritatt fra skatten, deriblant Ringnes.

- Det blir urettferdig. Skal vi være en aktør i fremtiden er vi nødt til å investere, og de investeringene blir vanskeligere med formuesskatten, sier Aass.

- Investeringslysten går rett og slett ned, gjentar han.I starten av uken la Høyres Erna Solberg og Jan Tore Sanner frem et forslag om å trappe ned formuesskatten. - En viktig del av vår strategi for å sikre veksten i norsk økonomi, sa Sanner.

Les mer:
- Åpenbart en klar svakhet ved Høyres forslag
Slik skal Erna fjerne formuesskatten helt
Lover kraftig kutt i formuesskatten hvis hun blir statsminister

Politikk og samfunn Samfunn
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.