Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Yngve Slyngstad i Oljefondet, her under et presseseminar om Strategiplanen frem mot 2016 i Norges Bank, november 2014. Foto: Aleksander Nordahl
Yngve Slyngstad i Oljefondet, her under et presseseminar om Strategiplanen frem mot 2016 i Norges Bank, november 2014. Foto: Aleksander Nordahl les mer

Oljefondet

Vil ikke ha oljefondet ut av kullinvesteringer

Ekspertgruppe anbefaler imidlertid et nytt kriterium for utelukkelse av miljøskadelige selskaper.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet vil ikke forby Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper.

Det fremgår av gruppens rapport som ble offentliggjort onsdag.

"Etter vår mening kan ikke kull- og petroleumselskapenes energiproduksjon, energibruk eller CO2-utslipp i seg selv sies å være i strid med alminnelig aksepterte etiske normer. Vi anbefaler derfor ikke en automatisk utelukkelse av alle kull- og petroleumsprodusenter fra fondet", heter det.

Ekspertgruppen mener også det ligger utenfor oljefondets mandat å være et klimapolitisk verktøy.

"Bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy utover hva som er forenlig med fondets rolle som finansiell investor, vil etter vårt syn være både uheldig og lite effektivt", konkluderer de.

Ekspertgruppen anbefaler imidlertid at et nytt kriterium om «aktivitet som er skadelig for klimaet» tas inn i retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

"Dette vil gjøre det mulig å utelukke enkeltselskaper dersom det, basert på samlet vurdering av selskapets aktiviteter, er en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som er svært skadelige for klimaet", heter det.

Samtidig anbefales mer rapportering om fondets karboneksponering og om hvordan klimaendringer er integrert i investeringsstrategien og beslutningsprosessene til Norges Bank. Dette skal gi eierne av oljefondet mer kjennskap til klimarisikoen i porteføljen og hvordan denne styres.

Finansminister Siv Jensen oppfatter at det er bred politisk enighet om at eventuelle endringer i forvaltningen av fondet skal baseres på grundige faglige vurderinger.

– Ekspertgruppens rapport gir oss en god plattform for videre diskusjon, og jeg ser fram til den debatten som nå kommer, sier finansminister Siv Jensen.

Departementet vil allerede før jul sende ekspertgruppens rapport på en bred høring, fremgår det. Anbefalingene i rapporten og innspillene fra høringen vil deretter inngå som en del av grunnlaget for meldingen om Statens pensjonsfond til våren.

"Innenfor rollen som finansiell investor skal fondet være en ansvarlig investor, heter det i meldingen fra Finansdeparteme

Finansminister Siv Jensen.
ntet.

Bellona-leder Fredric Hauge er lite fornøyd med ekspertgruppens konklusjoner.

- Bellona mener ekspertgruppens anbefalinger er en fornærmelse mot de internasjonale klimaforhandlingene som pågår i Lima, akkurat nå, sier han til NRK.

Debatten om hvorvidt investorer som oljefondet bør trekke seg ut av kullinvesteringer har blåst friskt i lys av økende miljøbevissthet.

I en rapport Framtiden i våre hender og Greenpeace har laget om investeringene i kullselskaper, påpekes et angivelig avvik i oljefondets rapporterte kullinvesteringer på mer enn 80 milliarder kroner. Det fremkom ved også å inkludere selskaper som har mer enn halvparten av inntektene fra andre kilder.

Oljefondet avviste imidlertid raskt kritikken, som de mener er misvisende.

Martin Skancke, leder ekspertgruppen.

- Oljefondet informerte i åpen høring i Stortinget i januar om at fondets beholdning eksponert mot kull ved årsskiftet var mellom 2,6 milliarder og 116 milliarder kroner, avhengig av hvordan man definerer kullsektoren, het det i en melding fra Norges Bank.

Nylig meldte den norske pensjonsgiganten KLP å ha solgt seg ut 27 foretak som har mer enn halvparten av inntektene fra kullbasert virksomhet. Oljefondet er samtidig investert i 21 av de samme selskapene.

KLPs leder for ansvarlige investeringer, Jeanett Bergan, håper Oljefondet og andre investorer vil følge etter.

– Oljefondet er mye større, og har vesentlig mer makt til å påvirke enn KLP, sa Bergan til DN tidligere denne uken.

Ekspertgruppen som ble opprettet 4. april, har bestått av siviløkonom Martin Skancke (leder), professor Elroy Dimson, professor Laura Starks, professor Michael Hoel, Dr. Juris Gro Nystuen og forskningsleder Magdalena Kettis.

Les også:
- Vi ligger an til budkamper om normale familieboliger
Kræsj for populære bilmodeller  

Politikk og samfunn NBIM (Norges Bank Investment Management) Siv Jensen Finans Finansdepartementet Oljefondet
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.