Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Førsteamanuensis Bjørnar Borvik mener Norge ikke lenger kan være bundet av Menneskerettighetskonvensjonen, dersom vi fjerner straffebestemmelse mot rasisitiske ytringer. Foto: Getty Images/NTB Scanpix
Førsteamanuensis Bjørnar Borvik mener Norge ikke lenger kan være bundet av Menneskerettighetskonvensjonen, dersom vi fjerner straffebestemmelse mot rasisitiske ytringer. Foto: Getty Images/NTB Scanpix les mer

Rasisme

- Svakt tenkt av Røsland

Norge vil bryte internasjonale konvensjoner med Oslo-byrådslederens forslag om å fjerne rasismeparagrafen, sier førsteamanuensis Bjørnar Borvik.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Universitetsjuristen fra Bergen kaller byrådsleder Stian Berger Røslands utspill om å fjerne straffebestemmelse mot rasistiske ytringer "veldig oppsiktsvekkende". Han mener Norge åpenbart må avvikle tilslutningen til FNs rasismekonvensjon og trolig også til den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) dersom Røsland skal få det som han vil.

- Røslands forslag om å fjerne paragraf 135 a i straffeloven vil umiddelbart utgjøre en krenkelse av våre forpliktelser etter FN-konvensjonen mot rasediskriminiering, sier Borvik. 

Ifølge amanuensen pålegger denne nasjonene å opprettholde lovregler med straffebud mot diskriminiering etter rase eller gruppe.

- Norge vil i så fall måtte meddele FN at vi ikke lenger kan være bundet av denne konvensjonen, sier Borvik.

Menneskerettighetsbrudd

Stortinget har vedtatt ny straffelov som når den en gang trer i kraft avkriminaliserer ærerkrenkelser.

- Ærekrenkelser skal ikke lenger være straffbart. Men det som består er det erstatningsrettslige vernet mot ærekrenkelser. Hvis dette sivilrettslige vernet med erstatningsansvar for slike krenkelser også fjernes, vil det umiddelbart foreligge et brudd på bestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonen. Det er helt åpenbart, sier Borvik.

Han kaller Røslands forslag om å fjerne straffebud som begrenser ytrngsfriheten for lite gjennomtenkt.

- Ytringsfriheten er full av begrensninger. Det fremgår av grunnlovens paragraf 100 - den åpner for innskrenkninger dersom andre hensyn tilsier det. EMKs artikkel 10 gir også en mulighet for å gripe inn når dette fremstår om forholdsmessig.

To høyesterettsdommer fra ifjor trekker også grenser for hva som kan sies - dommene mot ambulansesjåføren i Oslo og kirurgen i Bodø, sier Bjørnar Borvik.

Politikk og samfunn Charlie Hebdo Rasisme
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.