Fredag morgen ble det kjent at Oceanwood kjøper konkursrammede Norske Skog for en estimert netto kjøpesum på 235 millioner euro. I tillegg kommer gjelden som Norske Skog har til obligasjonseierne.

Det betyr ikke at alle som har lånt penger til papirprodusenten får pengene sine tilbake.

Det som blir igjen etter salget er estimert til å gi dekning for 69 prosent av det sikrede obligasjonslånet på 290 millioner euro (2,8 milliarder kroner) med forfall i 2019, i tillegg til likviditetsfasiliteten på 16 millioner euro (154 millioner kroner).

Dermed blir det ikke noe til overs for eierne av de garanterte obligasjonslånene på 159 millioner euro med forfall i 2021, og på 61 millioner euro med forfall i 2023.

Blackstone, Blue Bay Capital, Ocean Wood Capital, Cyrus og Santos Capital er blant de største eierne av det sikrede obligasjonslånet på 290 millioner euro, som nå får noe av pengene sine tilbake. (Vilkår)

Slik samler du bonuspoeng raskt
00:57
Publisert: