The Nerdrum Institute (TNI) saksøkte kunstneren Odd Nerdrum for 23 millioner kroner for å ha brutt samarbeidsavtalen på ti års varighet.

 

Nå har Larvik Tingrett kommet frem til at Nerdrum hadde mulighet til å gå bort fra avtalen, og har frikjent kunstneren. Han må ikke betale erstatning.

 

"Som tidligere nevnt kunne avtaleteksten vært klarere og bedre formulert, men på grunnlag av epostkorrespondansen og utformingen av avtalens punkt 9, har partene etter rettens oppfatning avtalt seg bort fra å rette økonomiske krav mot hverandre, skrver dommerfullmektig Lars Marcus Evensen ved larvik tingrett i dommen.

 

Han skriver videre:

(...)avtalen mellom partene kan til en viss grad sammenlignes med et ordinært ansettelsesforhold hvor Nerdrum selger sin arbeidsinnsats mot en provisjon på 50 prosent. Å knytte hele sin arbeidsinnsats utelukkende til TNI for 10 år, kan for en kunstner være av inngripende karakter i hans kunstneriske utfoldelse dersom samarbeidet ikke fungerer, og dette tilsier at det bør være en oppsigelsesadgang.

 

Retten tar ikke stilling til om Nerdrums oppsigelse er saklig eller ikke, og finner ikke noe grunnlag for å vurdere erstatning for The Nerdrum Instiute.

The Nerdrum Institute må betale Nerdrum en halv million kroner i saksomkostninger.

 

Dommen kan ankes innen to uker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.