I statsbudsjettet bevilger han 11 millioner kroner til Difi for å få laget en fellesløsning for innsendinger av tilbud elektronisk.

– Jeg ønsker å få fortgang i arbeidet med å gå fra papir, perm og post til digitale løsninger, sier Sanner til Dagens Næringsliv.