Økokrim har besluttet å anke frifinnelsen for grov skatteunndragelse mot den tidligere daglige lederen av E&P Holding (tidligere Skeie Energy) Christian Selmer til Høyesterett, skriver Økokrim i en pressemelding torsdag.

– Økokrim mener at lagmannsretten har tatt feil ved vurderingen av rettslige spørsmål i saken, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i pressemeldingen.

Tidligere finansdirektør i TGS, Arne Helland, samt tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Skeie Energy ble høsten 2018 dømt i tingretten til fengsel for grovt skattesvik.

TGS ble dømt til å betale 90 millioner i bot for medvirkning til grovt skattesvik.

Saken ble anket, og Borgarting lagmannsrett frifant alle de tre partene i saken. Nå har altså Økokrim anket frifinnelsen av Selmer, men anker «etter en helhetsvurdering» ikke frifinnelsen av Helland eller TGS-Nopec Geophysical Company asa.

Overrasket

Selmers advokat Morten Tidemann sier følgende om anken:

– Vi er overrasket over at de overhode finner grunnlag for å anke denne dommen. Vi finner det særdeles overraskende at det kun tas ut anke mot Selmer.

Tidemann påpeker at den sivile saken allerede har vært forsøkt anket inn til Høyesterett på samme grunnlag som straffesaken, og at Høyesterett ikke så noen grunn til å ta opp den sivile saken.

Han legger til at saken er en stor belastning for Selmer.

-Det er ingen tvil om at dette er en stor belastning for ham og hans familie, men han er ved godt mot, for vi er trygge vi har en god sak, sier Tidemann.

Lang forhistorie

I 2009 inngikk Skeie Energy en avtale med TGS om kjøp av seismikk for 300 millioner kroner. I tillegg ble det inngått en intensjonsavtale om kjøp av seismikk for ytterligere 600 millioner kroner. I 2009 alene kjøpte Skeie Energy seismikk for 400 millioner kroner av TGS.

Leterefusjonsordningen sikrer at oljeselskaper som går med underskudd får utbetalt 78 prosent av kostnader de bruker til leting etter olje.

Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mente at kjøpesummen som selskapet påberopte som leteutgifter, var fiktiv og et resultat av et avtalt spill mellom oljeselskapet og seismikkselskapet TGS.

– De ville kjøpe penger, ikke seismikk, sa førstestatsadvokat Marianne Bender om avtalen oljeselskapet inngikk med TGS, som utløste 291 millioner kroner i utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen.

Seismikken ble delvis betalt kontant av Skeie Energy, delvis ytet som selgerkreditt fra TGS. Selgerkreditten ble sikret ved en konvertibel låneavtale, som ga TGS en rett til å konvertere gjelden til aksjer ved forfall.

Kjøpet av seismikk ga Skeie Energy en utbetaling fra skattemyndighetene på over 290 millioner kroner. Spørsmålet i denne saken var om kjøpet av seismikk ga kostnader for oljeselskapet Skeie Energy som kvalifiserte som slike letekostnader. Skeie Energy har nå skiftet navn til E & P Holding, men er fortsatt eid av Kristiansand-gründeren Bjarne Skeie.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.