Advokaten ble frifunnet i Oslo tingrett, men ble onsdag denne uken dømt til betinget fengselsstraff i Borgarting lagmannsrett.

62-åringen er domfelt for å ha overført pengene fra sin klientkonto til advokatfirmaet Hjorts bankkonto i 2007. Pengene stammer fra ett av de to hotellbedrageriene i Sverige som Tromsdal og to  andre er dømt til lange fengselsstraffer for, og advokaten «visste eller regnet det som overveiende sannsynlig at pengebeløpet var utbytte av en eller flere straffbare handlinger», ifølge dommen.

- Økokrim var klar over at dette er en gammel sak, men det viktigste for oss var den prinsipielle siden ved denne alvorlige saken. Advokaten unnlot å undersøke hvor pengene kom fra, deretter fortalte han ikke sannheten til tredjepersoner som forsøkte å redde midlene under dekke av å henvise til advokaters taushetsplikt, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til DN.

Forsvarer Anders Brosveet forteller at han og klienten er uenige i vurderingene retten har gjort, og kan ikke se at de fakta det vises til gir grunnlag for konklusjonen om at dette var en forsettlig handling.

- Det er ikke kontroversielt å hevde at min klient har vært uforsiktig, men vi mener dette ikke ble gjort med forsett. Sakens alvor er dessuten blitt betydelig korrigert siden Økokrims påstand om ett års fengselsstraff i første rettsrunde, sier forsvarer Brosveet.

Den 62-årige advokaten ble dømt til ni måneders betinget fengsel ifjor. Den gang la Økokrim ned påstand om ett års fengselsstraff, derav ni måneder betinget. Denne dommen ble senere opphevet grunnet lovanvendelsesfeil. I en ny runde i tingretten ifjor høst ble advokaten frifunnet. Nå er han altså domfelt i ankesaken.

Les også:
Asia i dag: «Er en kjøttkvern som ødelegger penger»
Skjønnhet ble katastrofe
Derfor trenger ikke Saudi-Arabia oljepris over 70 dollar fatet

Se video: Master i finans og mester i Youtube

Master i finans og mester i Youtube
Sara (28) er den første i landet som har rundet én million abonnenter på Youtube.
02:08
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.