De tre forretningsmennene i den såkalte Fortuna-trioen ble i 2011 dømt til seks års fengsel i Oslo tingrett for bedrageri, utroskap og hvitvasking av nær 100 millioner kroner.

 

– De eneste som tjener på dette, må være advokatene dnPlus  (DN+)

«Lagmannsretten opprettholder de vesentligste delene av tingrettens dom, men har frifunnet en av de domfelte for medvirkning til grovt bedrageri», heter det i en pressemelding fra Økokrim.

Borgarting lagmannsrett har dømt Knut Stärk-Johansen, Frode Trollebø og Ole Z. Børresen til henholdsvis 3 år og 3 måneder, 2 år og 4 års fengsel for grov utroskap, grovt bedrageri og grovt heleri, samt brudd på regnskaps- og merverdiavgiftslovgivningen.

Halvparten av fengselsstraffen gjøres betinget for alle de domfelte grunnet brudd på menneskerettighetene knyttet til lang tid mellom dom i tingrett, og dom avsagt i lagmannsretten.

Dømt til fengsel for grovt bedrageri

De straffbare forholdene fant sted fra 1999 til 2007, og rammet flere ulike selskap og privatpersoner. Til sammen utgjør utroskapsforholdene over 20 millioner kroner, det var unndragelse av merverdiavgift på nærmere 20 millioner kroner, og et grovt bedrageri på over 13 millioner kroner.

I vurderingen av betydningen av brudd på menneskerettighetene for straffeutmålingen uttaler lagmannsretten at "Allmennpreventive hensyn tilser imidlertid etter lagmannsrettens syn at straffen ikke fullt ut gjøres betinget".

Lagmannsretten har ikke funnet andre formildende omstendigheter som kan føre til nedsatt straff.

Aldri før omsatt så mange dyre boliger Les også på DN.no:

Aldri før omsatt så mange dyre boliger

Monsterskip la til kai i Sverige

- Veksten har vært overraskende sterk

Se DNTV: - Svensk økonomi går som en nyprodusert Tesla

- Svensk økonomi går som en nyprodusert Tesla
Mens den norske økonomien utvikler seg svakt, er det helt andre toner i Sverige. Både i år og neste år ser det veldig bra ut for broderfolket. Økonomien går like bra som en nyprodusert Tesla, sier finansminister Magdalena Andersson.
02:06
Publisert:
 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.