«Retten er ikke i tvil om at tiltalte med vitende og vilje, i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, aktivt medvirket til utbetalingene, slik at Thule rettsstridig ble tappet,» heter det i dommen fra Oslo tingrett.

- Økokrim er godt fornøyd med dommen. Den tiltalte ble domfelt på hovedpostene, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim til DN.no.

Hans Eirik Olav var tiltalt for å ha overført 32 millioner kroner, seks millioner dollar, til en amerikaner og til selskapet Strategic Alliances Corporation (Sac), et selskap på Jomfruøyene som påtalemyndigheten i retten hevdet kontrolleres av Olav og amerikaneren.

Selv nekter Olav for at han og amerikaneren, som arbeidet som konsulent for Thule Drilling og er en venn og forretningspartner av Olav, skal ha stjålet de 32 millionene fra riggselskapet. Hans Eirik Olav hevder at midlene gikk via Sac til den saudi­arabiske prinsen og tidligere forsvarsministeren Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud og kretsen rundt ham.

Prinsen skal ha bidratt til å løse konfliktene rundt riggsatsningen og forhindret at Thule Drilling gikk konkurs allerede i 2008, ifølge Olav. Denne forklaringen ble den tidligere Thule Drilling-styrelederen ikke trodd på av retten.

«Retten fester ikke lit til» at Olav og amerikaneren «besørget opprettelsen av Sac på vegne av saudiarabiske interesser som ville være anonyme», og domfeller Hans Eirik Olav for grov utroskap av seks millioner dollar og grov selvvask av 1,75 millioner dollar i tillegg til overtredelser av moms-, regnskaps- og ligningsloven. Olav ble frifunnet for noen av postene i tiltalen.

- Vi har akkurat mottatt dommen og må nå gjennomgå den med vår klient. Vi har defor ingen kommentar utover at jeg noterer meg at han er frifunnet for flere poster, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen i advokatselskapet Elden.

«Utbyttet av sin kriminelle virksomhet har tiltalte - i ikke liten utstrekning - anvendt til private formål, herunder forbruk og investeringer», fastslås det i dommen. Der heter det at Olav «har misbrukt den tillit han hadde i kraft av sitt styreverv» og det for aksjemarkedet og långivere er «av grunnleggende betydning» at tillitsmenn er sitt styreansvar bevisst.

- Retten vektlegger at allmenpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon for denne typen kriminalitet, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim

I tillegg til fengselsstraffen på fire år må Hans Eirik Olav betale seks millioner dollar i erstatning til Thule Drillings konkursbo, pluss renter siden januar 2008 og 100.000 kroner i saksomkostninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.