Under rettssakens siste dag tirsdag troppet nærmere 50 av de 472 eks-studentene som har saksøkt skolen opp i Oslo tingrett, og de måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i lokalet.

De tidligere studentene krever 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications (WSoC) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003–2012 enn det lovverket tillot. I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.

Erling Løken Andersen, grupperepresentant for de saksøkende eks-studentene sier det ikke er pengene som er hovedsaken for studentene.

– De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.

Rettssaken startet torsdag forrige uke.

Henla saken

Rettssaken er den foreløpig siste omdreiningen i det omfattende Westerdals-komplekset, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015. Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år. Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.

Vurderer å anke henleggelse

Erling Løken Andersen sier han som elevrepresentant reagerer sterkt på både henleggelsen og forliket.

– På et personlig nivå synes jeg det er helt forferdelig. Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen.

Han sier de tidligere studentene nå vurderer å påklage Økokrims henleggelse.

– Vi mener det er skadelig for samfunnet vårt at useriøse aktører kan få lov til å operere uten særlige sanksjoner, og henleggelsen har en økonomisk side for flere av studentene. Vi har ikke kunnet kreve tilbakebetaling for studentene fra 2002 og våren 2003 på grunn av foreldelsesfristen på 13 år, men dersom Westerdals blir dømt i en svindelsak utvides foreldelsesfristen, og vi kan forfølge også disse årene i en sivil rettssak, sier Andersen.

-Vond for skolen

Westerdals mener de tidligere studentene verken hadde rett til tilbakebetaling eller prisavslag.

– Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.

Harborg sier skolen rett og slett ikke forstår hvorfor de tidligere studentene vurderer å påklage henleggelsen fra Økokrim.

– Økokrimsaken har ingenting med skolepengene å gjøre. Uansett er alle krav fra 2002 og 2003 trukket, og de kan ikke vekkes til live igjen, sier Harborg.

Han sier saken er vond for skolen, som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter. Dette var også årsaken til et forlikstilbud i fjor, som rundt 700 av de tidligere studentene aksepterte, sier Harborg.(Vilkår)