Tilbake til virkeligheten

Publisert: Oppdatert:

Det er et strengt regelverk for å drive økologisk, med blant annet. krav om tilgang på dagslys gjennom hele livsløpet, fire kvadratmeter per kylling i uteareal, færre kyllinger per kvadratmeter enn konvensjonell drift og krav til økologisk fôr, sier for fatteren.
Det er et strengt regelverk for å drive økologisk, med blant annet. krav om tilgang på dagslys gjennom hele livsløpet, fire kvadratmeter per kylling i uteareal, færre kyllinger per kvadratmeter enn konvensjonell drift og krav til økologisk fôr, sier for fatteren. (Foto: Ole Morten Melgård)