Vitenskapskomiteen for mattrygghet presenterte i slutten av april en sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon som ikke påviste noen positiv helseeffekt av økomat.

En ny internasjonal studie som er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Nutrition viser imidlertid at det er stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker.

Økologisk frukt og grønnsaker har flere antioksidanter, lavere innhold av tungmetaller og lavere nivåer av plantevernmidler, viser metastudien utført ved Universitetet i Newcastle i England.

All vitenskapelig litteratur på området er gjennomgått i metastudien som er den største av sitt slag. Totalt har forskerne gjennomgått 343 vitenskapelige fagfellevurderte artikler der økologisk frukt eller grønnsaker er blitt sammenlignet med det som er konvensjonelt dyrket.

- Et viktig tillegg til tilgjengelig informasjon

Ifølge den store studien har de økologiske produktene opptil 69 prosent høyere innhold av viktige antioksidanter enn det som er konvensjonelt dyrket. Det betyr at hvis man bytter fra å spise ikke-økologisk til økologisk så vil det gi et økt tilskudd av antioksidanter tilsvarende mellom en og to ekstra porsjoner grønnsaker om dagen.

Når det gjelder tungmetaller var for eksempel innholdet av kadmium, som kan føre til en rekke alvorlige sykdommer, blant annet flere krefttyper, nesten 50 prosent lavere i økologiske grønnsaker.

- Denne studien viser at å velge mat produsert på en økologisk måte kan føre til økt inntak av ernæringsmessig gunstige antioksidanter og lavere eksponering for giftige tungmetaller. Dette utgjør et viktig tillegg til den informasjonen som i dag er tilgjengelig for forbrukerne, og som inntil nå har vært forvirrende og i mange tilfeller motstridende, sier professor Carlo Leifert som ledet studien.

Forskerne bak metastudien understreker imidlertid at de ikke har vurdert om en overgang til økologisk kosthold har noen helsemessige fordeler, men påpeker at flere av antioksidantene har vært koblet til lavere risiko for kreft og andre sykdommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.


Les også: Soylent skal erstatte mat


Fester prislapp på naturen


Lager kjøtt og egg av blomster i laboratorium