Det internasjonale pengefondet (IMF) har analysert flere enn 900.000 selskaper i 27 land, i perioden fra år 2000 til 2015. Konklusjonen er at markedsmakten til selskapene har økt, og da særlig i de rikeste og mest avanserte økonomiene.

Markedsmakt er definert som selskapenes evne til å ta en høyere pris for produktet enn det koster å produsere det.