I en banebrytende studie av Chicago-forskerne Jonathan Dingel og Brent Neiman, som nylig er antatt for publisering i tidsskriftet Journal of Public Economics, stiller de det betimelige spørsmålet: Hvor mange jobber kan utføres hjemmefra?

Ved å først klassifisere muligheten for å jobbe hjemmefra innenfor alle typer yrker, og så koble det opp mot yrkesaktivitet under koronakrisen, finner de at 37 prosent av jobbene i USA kan utføres helt hjemmefra, men med betydelig variasjon på tvers av byer og næringer.