Som samfunnsøkonom er jeg opptatt av at veksten i offentlige utgifter må dempes. Oljetoppen synes å være nådd for Norges del, samtidig som andelen personer over 67 år beveger seg opp. Utgifter til helse- og omsorgstjenester utgjør store poster på de offentlige budsjettene, og postene vokser mye.

For