Steinar Juel og Haakon Riekles i Civita kommer i et debattinnlegg i DN 1. juni med en feil gjengivelse av noen av resultatene i en beregning vi har gjennomført for Arbeiderpartiet.

De sier at den samlede sysselsettingen ifølge vår beregning reduseres etter to år som følge av økt offentlig konsum. Det er ikke riktig. Innenfor vår beregningshorisont på fire år gir samme pengesum brukt på offentlig konsum, offentlige investeringer eller personskattelette alle økt sysselsetting i alle år, og rangeringen av dem er den samme.