Steinar Juel og Haakon Riekles i Civita kommer i et debattinnlegg i DN 1. juni med en feil gjengivelse av noen av resultatene i en beregning vi har gjennomført for Arbeiderpartiet.

De sier at den samlede sysselsettingen ifølge vår beregning reduseres etter to år som følge av økt offentlig konsum.