Steinar Holden

Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Nye tiltak mot gjeldskrise

Nedskriving av gjeld og forsikring mot boligprisfall er tiltak som bør utredes.

Publisert: Oppdatert:

Til tross for svakere utvikling i boligprisene, har norske husholdningers gjeld fortsatt å øke.
Til tross for svakere utvikling i boligprisene, har norske husholdningers gjeld fortsatt å øke. (Foto: Thomas Andreassen)