Etter at 51,9 prosent av britiske velgere har sagt at de vil ut av EU, vil leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, at Norge skal si opp EØS-avtalen og følge Storbritannia (DN 5. oktober). Begrunnelsen er at Storbritannia er Norges største eksportmarked.

Problemet