Gjelden til norske husholdninger er rekordhøy, ikke bare nominelt, men også som andel av inntekt. Dette er en følge av et rekordlavt internasjonalt rentenivå og en gjennomgående god økonomisk utvikling her hjemme, oljenedgangen til tross.

Målt som andel av inntekt var husholdningsgjelden i 2017 på omtrent 235 prosent, langt over toppen på vedlagte figur.