Per Richard Johansen

Per Richard Johansen, samfunnsøkonom

Når høy gjeld fører til høy arbeidsledighet

Lave renter har bidratt til økt gjeld. Er da fortsatt lave renter svaret?

Publisert: Oppdatert:

Gjelden til norske husholdninger er rekordhøy, ikke bare nominelt, men også som andel av inntekt.
Gjelden til norske husholdninger er rekordhøy, ikke bare nominelt, men også som andel av inntekt. (Foto: Cicilie S. Andersen)