I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å heve grensen for toll- og avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner pr. forsendelse. Forslaget er i tråd med et uspesifisert løfte i Sundvolden-erklæringen. Slik sett bør det ikke overraske. Forslaget fremstår likevel som lite gjennomtenkt.