Etter sytti år med stadig tettere samkvem i verdensøkonomien markerte britenes nei til EU og amerikanernes ja til isolasjonistiske Trump et vannskille i fjor. Men fjoråret markerte også slutten på seks års frys i Norges forhold til Kina. Og mens USAs ferske president i år har varslet murbygging og skroting eller reforhandling av handelsavtaler, sto Kinas president, Xi Jinping, i Davos frem som en varm tilhenger av globaliseringen.