Vi får stadige påminnelser om hvordan klimaet endres. Hetebølger i Europa, issmelting på Grønland og mer ekstremvær gir skremmende perspektiver på hva fremtiden kan bringe. Ikke minst i et land der vi ellers har det meget bra, virker det åpenbart at vi må øke innsatsen for å motvirke klimaendringene.