Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Kronikk: Krisetiltaka funkar

Ny forsking viser at støtte til bedriftenes lønskostnader er den viktigaste forsikringa mot konkursar på kort sikt.

Publisert: Oppdatert:

Pandemien har endra oss. Vi kjem til å reise mindre og ha færre jobbkonferansar. Og nordmenn kjøper ikkje kinesiskproduserte troll på sine norgesferiar, skriv Annette Alstadsæter.
Pandemien har endra oss. Vi kjem til å reise mindre og ha færre jobbkonferansar. Og nordmenn kjøper ikkje kinesiskproduserte troll på sine norgesferiar, skriv Annette Alstadsæter. (Foto: Javad Parsa)