Antall konkurser i januar og februar er 40 prosent lavere enn i fjor. Det forsterker en trend vi allerede så i sommer. Mange flere bedrifter sliter nå enn hva som var tilfelle før koronaen – men de holdes kunstig i live.