Fredag møtes sentralbanksjefene verden over på det årlige Jackson Hole-symposiet. Møtet, som også i år blir avholdt digitalt, har temaet: «Økonomisk politikk i en ujevn økonomi». For det er ingen jevn utvikling vi ser globalt i kjølvannet av pandemien.