I disse dager arbeider regjeringen med sin beslutning om hvem som skal prioriteres ved vaksinering mot koronaviruset. Vi har fått gode nyheter om effektive vaksiner som er på vei, men det vil ta mange måneder før Norge får tilstrekkelig antall doser.