Over sommeren vil vi trolig ha vaksinert hele den voksne befolkningen. Skal vi da tilby vaksiner til hele eller de eldste i aldersgruppen 12–17 år?

Foreløpig vet vi for lite om viktige deler i regnestykket til å kunne gi noe endelig svar, men det er likevel fornuftig å diskutere hvilke elementer som må med i vurderingen.