Valutamarkedet er et fritt marked der de som trenger å kjøpe noe eller investere i noe, må veksle til landets valuta. Eller for dem som har landets valuta, men trenger å veksle for å kjøpe eller investere i andre land. Når kronen er svak, gjenspeiler det rett og slett at vi ikke har så mye å selge utenom olje og gass, at vi er avhengig av import, og at vi ikke lenger er et attraktivt land å investere i.