Konsekvensene for inntektsfordelingen i samfunnet av globalisering og teknologisk utvikling har kommet sterkt i fokus de senere årene. Norge er i utgangspunktet et av de land i verden med mest like inntekter blant innbyggerne, målt med den såkalte gini-koeffisienten, som er vist for 22 OECD-land i figuren.