Finanskrise? Pytt, pytt …

Når renten er lavere enn inntektsveksten, får man romsligere økonomi jo mer gjeld man tar opp. Snur det, blir det mindre gøy.

Norske husholdningers gjeld har vokst kraftig de siste syv årene, men takket være at inntektsveksten gjennomgående har vært høyere enn rentene har det vært mulig å opprettholde en konstant gjeldsgrad, skriver artikkelforfatteren. Foto: Fredrik Bjerknes
Norske husholdningers gjeld har vokst kraftig de siste syv årene, men takket være at inntektsveksten gjennomgående har vært høyere enn rentene har det vært mulig å opprettholde en konstant gjeldsgrad, skriver artikkelforfatteren. Foto: Fredrik Bjerknes
Publisert 4. October 2017, kl. 18.44Oppdatert 4. October 2017, kl. 18.44