Per Richard Johansen

Per Richard Johansen, samfunnsøkonom i KS

Finanskrise? Pytt, pytt …

Når renten er lavere enn inntektsveksten, får man romsligere økonomi jo mer gjeld man tar opp. Snur det, blir det mindre gøy.

Publisert: Oppdatert:

Norske husholdningers gjeld har vokst kraftig de siste syv årene, men takket være at inntektsveksten gjennomgående har vært høyere enn rentene har det vært mulig å opprettholde en konstant gjeldsgrad, skriver artikkelforfatteren. Foto:
Norske husholdningers gjeld har vokst kraftig de siste syv årene, men takket være at inntektsveksten gjennomgående har vært høyere enn rentene har det vært mulig å opprettholde en konstant gjeldsgrad, skriver artikkelforfatteren. Foto: (Foto: Fredrik Bjerknes)