Den globale konjunkturoppgangen fortsetter ufortrødent. Om ikke verdens politiske ledere trår alvorlig feil – dessverre en langt fra triviell risiko – kan vi vente at veksten fortsetter. Oppgangskonjunkturer pleier nemlig ikke å dø av alderdomssvakhet.