Den mest utbredte forklaringen på brexit og på Trumps seier i det amerikanske presidentvalget er at økte skjevheter i inntektsfordelingen har bidratt til å svekke tilliten til etablerte politikere og politikk, herunder oppslutningen om den økonomiske globaliseringen.