Per Richard Johansen

Skattepress truer globaliseringen

Globaliseringen stimulerer til skattekonkurranse, men skattekonkurranse undergraver globaliseringen.

Publisert: Oppdatert:

Det synes å være klare grenser for hvor mye skatter og avgifter som kan legges på befolkningen, selv i nordiske velferdsstater.
Det synes å være klare grenser for hvor mye skatter og avgifter som kan legges på befolkningen, selv i nordiske velferdsstater. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)