Per Richard Johansen

Per Richard Johansen, samfunnsøkonom i KS

Hvorfor forske – hva eller hvordan?

Universiteter forsker for forskningens skyld. SSB skal forske for å gi kunnskap om norsk økonomi og samfunnsforhold.

Publisert: Oppdatert:

Men SSBs formål er å skaffe kunnskap om det norske samfunnet, basert på statistikk og anvendelse av statistikk. Hvordan forske må derfor følge av hva det skal forskes på.
Men SSBs formål er å skaffe kunnskap om det norske samfunnet, basert på statistikk og anvendelse av statistikk. Hvordan forske må derfor følge av hva det skal forskes på. (Foto: Fredrik Bjerknes)