I våres så vi en debatt om Statistisk sentralbyrås (SSBs) forskningsavdeling og makroøkonometriske modeller. Modellene fikk hard medfart av økonomer som selv har valgt andre forskningsretninger. De hevdet blant annet at modellene tilhørte et rammeverk som ble sterkt kritisert og senere oppgitt av forskningen på 1970-80-tallet.