Det internasjonale energibyrået (IEA) har totalt forandret syn på hvem som skal sikre balansen i oljemarkedet når etterspørselen stiger i årene mot 2020, og forbi. For ett år siden pekte IEA på medlemmene av Organisasjonen av oljeeksporterende land, Opec.

I årets Oil Market Report er det (i fallende rekkefølge) USA, Brasil, Canada og Norge som først og fremst forutsettes å møte den økende etterspørselen frem til og med 2023.