I forrige uke ble det kunngjort at bruttonasjonalproduktet (bnp) i USA falt i andre kvartal, slik det også gjorde i første kvartal. To kvartaler på rad med negativ bnp-vekst fikk flere til å hevde at USA nå er i en resesjon.