Mye er bra i Norge. Vi har et høyt produktivitetsnivå og et samlet sett velfungerende utdannelsessystem og arbeidsliv. Lønnsnivået er høyt, og lønnsforskjellene er mindre enn i de aller fleste andre land. Men det er krevende å holde seg i teten når det gjelder produktivitet og lønninger.