Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Kronikk: Tellende tiltak må til

Statistikken ser ut til å vise at Sverige har mykje lågare koronaauke i arbeidsløysa enn Norge. Men så enkelt er det ikkje.

Publisert: Oppdatert:

I dag er to prosent av arbeidsstyrken permittert, men Nav rapporterer for første gong på lenge om aukande arbeidsløysetal, skriv Annette Alstadsæter.
I dag er to prosent av arbeidsstyrken permittert, men Nav rapporterer for første gong på lenge om aukande arbeidsløysetal, skriv Annette Alstadsæter. (Foto: Gorm K. Gaare)