Fredag 12. februar legger regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Der varsler den at i tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist, noe som betyr at statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal Norge gjennomføre det grønne skiftet.

Det betyr at omstillingen av hele økonomien haster om vi skal sikre velferdssamfunnet.

Statens finanser og omstillingstakt har imidlertid gått hver sin vei under pandemien.