Norge er i ferd med å åpne gradvis opp etter å ha vært nedstengt i to måneder. Fremover vil oppmerksomheten være rettet mot smittevern, det å holde avstand og å teste og isolere syke.

Betyr det at norsk økonomi, som ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) falt med dramatiske 14 prosent i løpt av to uker i mars, raskt vil ta seg tilbake til nivået vi var på før krisen startet?

Kan vi håpe på en såkalt V-formet oppgang – raskt ned og raskt opp igjen?

Det korte svaret er at det vet vi ikke.