Som følge av smitte og tilhørende restriksjoner sliter globale verdikjeder med begrenset kapasitet og hindre i produksjon og transport. Samtidig er etterspørselen etter varer unormalt høy, siden tjenestetilbudet verden over har vært redusert eller utilgjengelig. Det blir akselererende prisvekst av sånt, på transport, innsatsvarer, energi og annet.